RAZVIJANJE ŽIVOTNIH VEŠTINA


Montesori pedagogija

ZNANJE ZA ŽIVOT


Montesori programi

EKOLOŠKI PROGRAM


Stalan kontakt sa prirodom


PRIVATNA MONTESORI PREDŠKOLSKA USTANOVA
ZDRAVO DETINJSTVO - ZNANJE ZA ŽIVOT 
Primena kvalitetnih Montessori programa ranog obrazovanja i vaspitanja sa ciljem da pomognemo svakom detetu da razvije samostalnost, životna znanja i veštine, jak karakter i umeće komunikacije.
Danas sposobno dete sutra će biti uspešan čovek, za sebe i svoje okruženje. 

Subvencije grada

U sistemu smo subvencionisanja 
grada Beograda.
Upis i bez subvencija.
 

Saznajte više

Upis

Uoliko ste zainteresovani za upis molimo da nam pošaljete formular.
Razgovore zakazujemo u zavisnosti od slobodnih mesta.

Saznajte više

Kvalitet u radu

Jedina smo ustanova u Srbiji i regionu koja od 2009. godine realizuje Montesori programe. Iskustvo i stalno usavršavanje u oblasti Montesori pedagogije stavljaju nas u vrh kvaliteta u obrazovanju. Svi zaposleni su prošli obuku i pod stalnom su supervizijom i savetovanjem Srpske Montesori asocijacije, člana Međunarodne Montesori asocijacije.

SAZNAJTE VIŠE


 MONTESORI PROGRAMI
jedinstven, kontinuiran razvoj od 18 meseci do polaska u školu

DVOJEZIČNOST PO MONTESORI PROGRAMU

ü  U svakoj grupi od 3 do 6 godina jedan vaspitač realizuje Montesori program na engleskom jeziku  ü   Svi materijali su na srpskom i engleskom jeziku, što omogućava bogaćenje rečnika   ü  Posebni materijali se koriste za učenje  pisanja i čitanja   ü  Pristup je individualan, a učenje engleskog se odvija u kontekstu uz dovoljno prilika za primenu znanja  ü   Dobijeni rezultati jedinstveni su u učenju stranog jezika 

OSNOVNE OSOBINE KOJE DETE RAZVIJA

 ü  Maksimalno korišćenje intelektualnih potencijala u periodu najbržeg razvoja mozga 
ü  Fizička kultura    ü  Rano osamostaljivanje u razmišljanju i ponašanju
ü  Pozitivan odnosa prema sebi i drugima      
ü  Otvorenost u komunikaciji    ü  Funkcionalno znanje
ü  Stalan kontakt sa prirodom i ekološka svest     ü  Lepo ponašanje  

 MONTESORI JASLE 
od 18 meseci do 3. godine

 MONTESORI VRTIĆ - DEČJA KUĆA
od 3. do 6. godine

 PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
godina pre polaska u školu


SAMOPOUZDANJE

ODGOVORNOST

KONCENTRACIJA I PAŽNJA

MIŠLJENJE I POVEZIVANJE IDEJA

DONOŠENJE ODLUKA I LIDERSKE VEŠTINE

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

KOMUNIKACIJA

ZADOVOLJSTVO SOBOM


NAŠE LOKACIJE

Montessori Vračar

Saznajte više

Montessori Novi Beograd/Zemun

Saznajte više

 

INFORMIŠITE SE O MONTESORI PEDAGOGIJI NA PRAVOM MESTU

 

U našoj zemlji je Montesori pedagogija
još uvek nepoznata
a ime se koristi proizvoljno,
bez odgovarajućeg znanja i prakse.
Ako tražite informacije,
neka to bude
 na pravom mestu. 

Pročitajte Montesori knjige