RAZVIJANJE ŽIVOTNIH VEŠTINA


Montesori pedagogija

ZNANJE ZA ŽIVOT


Montesori programi

DVOJEZIČNOST


Engleski i francuski

EKOLOŠKI PROGRAM


Stalan kontakt sa prirodom


ŽELITE NEŠTO DRUGAČIJE ZA SVOJE DETE?
ZDRAVO DETINJSTVO - ZNANJE ZA ŽIVOT 
Primena kvalitetnih Montessori programa ranog obrazovanja i vaspitanja sa ciljem da pomognemo svakom detetu da razvije samostalnost, životna znanja i veštine, jak karakter i umeće komunikacije.
Danas sposobno dete sutra će biti uspešan čovek, za sebe i svoje okruženje. 

Subvencije grada

U sistemu smo subvencionisanja 
grada Beograda, koji je dostupan za sve roditelje.
  

Saznajte više

Upis

Prolećni upisni rok počinje od marta 2019.
Uoliko ste zainteresovani za upis molimo da nam pošaljete formular.
Razgovore zakazujemo u februaru 2019
.

Saznajte više

Kvalitet u radu

Jedina smo ustanova u Srbiji i regionu koja od 2009. godine realizuje Montesori programe. Iskustvo i stalno usavršavanje u oblasti Montesori pedagogije stavljaju nas u vrh kvaliteta u obrazovanju. Svi zaposleni su prošli obuku i pod stalnom su supervizijom i savetovanjem Srpske Montesori asocijacije, člana Međunarodne Montesori asocijacije.

SAZNAJTE VIŠE


 MONTESORI PROGRAMI
jedinstven, kontinuiran razvoj od 18 meseci do polaska u školu

DVOJEZIČNOST PO MONTESORI PROGRAMU

ü  U svakoj grupi od 3 do 6 godina jedan vaspitač realizuje Montesori program na engleskom jeziku  ü   Svi materijali su na srpskom i engleskom jeziku, što omogućava bogaćenje rečnika   ü  Posebni materijali se koriste za učenje  pisanja i čitanja   ü  Pristup je individualan, a učenje engleskog se odvija u kontekstu uz dovoljno prilika za primenu znanja  ü   Dobijeni rezultati jedinstveni su u učenju stranog jezika 

OSNOVNE OSOBINE KOJE DETE RAZVIJA

 ü  Maksimalno korišćenje intelektualnih potencijala u periodu najbržeg razvoja mozga 
ü  Fizička kultura    ü  Rano osamostaljivanje u razmišljanju i ponašanju
ü  Pozitivan odnosa prema sebi i drugima      
ü  Otvorenost u komunikaciji    ü  Funkcionalno znanje
ü  Stalan kontakt sa prirodom i ekološka svest     ü  Lepo ponašanje  

 MONTESORI JASLE 
od 18 meseci do 3. godine

 MONTESORI VRTIĆ - DEČJA KUĆA
od 3. do 6. godine

 PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
godina pre polaska u školu


SAMOPOUZDANJE

ODGOVORNOST

KONCENTRACIJA I PAŽNJA

MIŠLJENJE I POVEZIVANJE IDEJA

DONOŠENJE ODLUKA I LIDERSKE VEŠTINE

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

KOMUNIKACIJA

ZADOVOLJSTVO SOBOM


NAŠE LOKACIJE

Montessori Vračar

Saznajte više

Montessori Novi Beograd/Zemun

Saznajte više

 

INFORMIŠITE SE O MONTESORI PEDAGOGIJI NA PRAVOM MESTU

 

U našoj zemlji je Montesori pedagogija
još uvek nepoznata
a ime se koristi proizvoljno,
bez odgovarajućeg znanja i prakse.
Ako tražite informacije,
neka to bude
 na pravom mestu. 

Pročitajte Montesori knjige