• Postupak upisa

  1. Savetujemo roditeljima da pročitaju informacije sa ovog sajta, kao i sa informativnih sajtova Srpske Montesori asocijacije, kako bi se upoznali sa osnovnim Montesori principima i elementima Montesori programa za određen uzrast, načinom rada u ustanovi i dnevnim rasporedom aktivnosti. 

  2. Zainteresovani roditelji popunjavaju i šalju elektronsku prijavu na osnovu koje dolaze razgovor ili otvorena vrata. Razgovor ili otvorena vrata su za roditelje, jer prisustvuju prezentaciji programa i rada, obilaze prostor jasli i dečje kuće i dobijaju osnovne informacije vezane za upis i boravak deteta.

  3. Kada roditelji potvrde da upisuju dete, dogovara se termin i način adaptacije. Pre početka adaptacije se donose dokumenta, potpisuje ugovor, donosi potvrda o uplati za prvi mesec boravka i potvrda od pedijatra da je dete zdravo.

 • Subvencije grada

  Ukoliko su oba roditelja zaposlena, mogu se prijaviti za nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi - subvencije grada Beograda.

  Procedura za dobijanje subvencije je: 
  1. Prijava za odbijenicu se podnsi državnoj PU,o pravu na subveniju odlučuje gradski Sekretarijat za obrazovanje
  2. Pre potpisivanja ugovora sa ustanovom roditelj donosi odbijenicu, kopiju lične karte i uverenja o državljanstvu za jednog roditelja, kopiju izvoda iz matične knige za dete, kopiju kartice tekućeg računa i popunjava zahteve za subvenciju 
  3. Roditelj prema ugovoru koji je potpisao izmiruje svoje obaveze i plaća ugovorenu cenu  
  4. Zahtev za subvenciju podnosimo u ime roditelja
  5. Subvencija se isplaćuje do sredine sledećeg meseca za prethodni mesec.

Adaptacija

Provođenje vremena van kuće za dete je uvek promena. Ono treba da se navikne na novu sredinu, nove ljude i da počne da razvija veštine adaptacije, fleksibilnosti i života u grupi, koji je različit od načina života kod kuće. 
Adaptacija je uvek lakša za dete ukoliko roditelji stvarno žele da dete ide u kolektiv i pohađa određeni Montesori program i ako je dete već provodilo vreme bez roditelja, sa nekom drugom osobom a tokom boravka kod kuće je u stanju da se samostalno nečim zanima.
Najbolje vreme za dete da krene u Montesori ustanovu između 12 i 18 meseci, kada je stabilno na nogama. Ono je tada dovoljno veliko da može da provede van kuće kvalitetno vreme. Tada ima priliku da od malena pohađa Montesori programe i provede dovoljno vremena u Montesori okruženju, što je preduslov razvijanja dobrih osobina i uspešno napredovanje.

Ostale informacije

 Redovnost dolaska osnovni je preduslov napredovanja deteta i razvijanja osećaja pripadnosti grupi. Dete se ne može osećati lepo niti se socijalno pravilno razvijati ukoliko neredovno dolazi, jer gubi kontakt sa decom koja dolaze redovno.
Na početku pohađanja programa treba biti pripremljen na razboljevanje. To međutim ne znači da posle bolesti dete ne treba da nastavi da dolazi. Strpljenje i upornost roditelja godinama se pokazuju kao osnovni preduslov uspešne adaptacije i smanjenja razboljevanja usled povećanja otpornosti organizma. Deca koja redovno dolaze retko su ili uopšte nisu bolesna.
Primena Montesori principa kod kuće podstiče razvoj dobih osobina, pravilan razvoj i kvalitetno vreme roditelja sa detetom. U ustnoavi se orgnizuju edukacije za roditelje i tokom redovnih razgovora dobijaju informacije i saveti o primeni Montesori principa kod kuće.


Aktuelne informacije o upisu

Molimo popunite formular za upis. U skladu sa slobodnim mestima kontaktiraćemo Vas radi zakazivanja razgovora.