Lokacija Novi Beograd/Zemun

Prve pruge 31c

Na samoj granici Novog Beograda i Zemuna, u mirnom kraju nalazi se naš objekat 
za decu uzrasta od 18 meseci do polaska u školu. 
Lokacija je lako dostupna i sa Novog Beograda i iz Zemuna.


Na samoj granici Novog Beograda i Zemuna, u mirnom kraju zaštićenom od buke nalazi se naš objekat. Prostor sa dvorištem je opremljen prema Montesori standardima, sa Montesori materijalima iz inostranstva. 
U objektu su prostori za:
- Montessori Zajednicu mlađe dece - jasle, prostr opremljen za boravak dece od 18 meseci do 3 godine, kapaciteta oko 12 dece
- Montessori Dečju kuću - vrtić, za boravak dece od 3 godine do polaska u školu, kapaciteta oko 20 dece.
Prostori su opremljeni kvalitetnim Montesori materijalima, nameštajem i drugim predmetima tako da stvaraju okruženje koje podseća na kuću i koje je neophodno za pravilan razvoj dece.
Dvorište je uređeno tako da pruža dovoljno prostora za kretanje, trčanje, istraživanje i svakodnevni dodir sa prirodom.