Montesori jasle


Za decu od 18 meseci do 3 godine

 • Zašto Montessori do 3. godine?

  U periodu do 3 godine deca imaju potencijal da razviju veštine i znanja kroz Montesori programe za ovaj uzrast:

  - Potreban im je red i uređenost okruženja, pa im obezbeđujemo okruženje koje je jednostavno, lepo i uređeno.

  - Stalan raspored aktivnosti tokom dana, da bi se osećala bezbedno i sigurno

  - U stanju su da apsorbuju jezik okoline, progovore na vreme, bogate rečnik i nauče da iskažu svoje potrebe, pa im pružamo mogućnost da vreme provode bez buke, sa odraslima koji sa njima razgovaraju jasno i razgovetno

  - Žele da budu samostalni u svakodnevnom životu, što je osnova samopouzdanja, pa im u tome pomažemo poštujući ovu potrebu i ne radeći umesto njih već sa njima. 

 • Autentičan Montesori program

  Montesori programi koji primenjujemo pružaju niz prednosti za decu koja borave kod nas u jaslama:

  • Sa njima rade medicinske sestre vaspitači sa Montesori obukom za rad sa decom do 3. godine Srpske Montesori asocijacije, uz stalno savetovanje i superviziju od strane asocijacije
  • U Nidu (12-18 meseci) je 10 dece, u Zajednici mlađe dece (18 meseci do 3 godine) 12ak dece 
  • Kvalitetni Montesori materijali specijalno dizajnirani za uzrast do 3 godine koriste deca po svom izboru
  • Pravilno i blagovremeno osamostaljivanje, uključujući skidanje pelena pre treće godine, na pravilan i efikasan način.

 

OBLASTI MONTESORI PROGRAMA DO TREĆE GODINE

Razvoj samostalnosti

Okruženje u Montesori jaslama je u potpunosti prilagođeno deci od 18 meseci do 3 godine. Nameštaj i predmeti su mali a aktivnosti brige o sebi i brige o okolini kojima se deca svakodnevno bave realne su aktivnosti koje odgovaraju dečjim potrebama u ovom uzrastu.
Svi predmeti i aktivnosti deci su stalno dostupni i kada su im jednom pokazani, mogu ih birati po svojoj želji i interesovanju. Time se obezbeđuje individualan pristup koji je prirodan u obrazovanju, jer sva deca ne mogu biti zainteresovana za isto u istom trenutku. Jedno dete će prati ruke, drugo lepiti oblike od kolaž papira na papir, treće prati sto, četvrto bojiti temperama, peto koristiti neki od Montesori materijala.
Dete ima priliku da aktivnost samostalno izvede od početka do kraja. Time se podstiče logičko razmišljanje, koje je od suštinskog značaja za učenje tokom života, dok istovremeno dete angažuje celu ličnost razvijajući se u svim oblastima: motorički, razvija govor, volju, memoriju, mišljenje. Ponavljanjem se dete usavršava razvijajući koncentraciju i pažnju.   

Razvoj govora

U periodu do druge godine povećava se ubrzano broj reči koje dete izgovara, kako bi do dve i po godine dete počelo da rečenicama izražava misli. Pravilan razvoj govora u Montesori programu zasniva se na njegovim zakonitostima, zbog čega je i okruženje pripremljeno tako da se deci pomogne da pravilno govore.
Sa decom se razgovara na jednostavan, jasan i razumljiv način. Ponavljanje aktivnosti iz dana u dan deci omogućava da mnogo puta čuju reči, što je preduslov pravilnog izgovora. Svakom detetu se daje dovoljno vremena da kaže, kao i vreme da nauči da sluša kada drugi govori.
Tokom dana koji deca provode u mirnom okruženju, bez buke i sadržaja koji im ometaju pažnju, aktivnosti, predmeti i Montesori materijali pružaju nebrojene mogućnosti za razvoj i usavršavanje govora: učešće u konverzaciji, klasifikacije predmeta, pesme i priče, slike koje prikazuju živa bića, predmete, pojave, kao i svakodnevni govor u realnom kontekstu.
Izražavanje potreba govorom umesto plačem, besom ili agresijom, sastavni je deo veština koje deca stiču boraveći u Montesori jaslama.

Razvoj krupne i sitne motorike

Sloboda kretanja tokom celog dana za decu u Montesori jaslama osnovni je preduslov pravilnog fizičkog razvoja. Ona hodaju, saginju se, sedaju, ustaju, naginju se, nose predmete, čime zadovoljavaju prirodnu potrebu za stalnim kretanjem i usavršavaju ravnotežu i svoje pokrete.
Deca su slobodna da istražuju okruženje, a najveći deo tog istraživanja odvija se rukama. U Montesori jaslama sve im je prilagođeno pa se sve može uzeti, gledati, okretati u rukama, proučavati.
Veliku želju dece da učestvuju u svakodnevnom životu okruženja koji posmatraju od malih nogu - da čiste, brišu, peru, zalivaju biljke, da se sami skidaju i oblače, otvaraju i zatvaraju, uzimaju i vraćaju, nose i slažu. Zapošljavajući ruke u ovim aktivnostima razvijaju zglob, šaku, prste a posebno tri prsta potrebna za pisanje, odnosno sitnu motoriku na prirodan i efikasan način.
Napolju deca trče, skaču, šetaju, sade i brinu se o biljkama, penju se i silaze, trošeći višak energije na smislen i koristan način.


Kako se dete razvija socijalno?

Deca do 3. godine imaju potrebu da se samostalno nečim bave ali i potrebu da se druže. Prirodan pozitivan odnos prema drugima podstiče se sa jedne strane gajenjem individualnosti a sa druge svakodnevnim prilikama za spontanu komunikaciju i zajedničko delovanje. Dvoje dece koja zajedno operu sto ne samo da se druže svrsishodno već i doprinose lepoti okruženja u kom borave i grupi u kojoj provode vreme.

Kako se dete razvija emocionalno?

Ja mogu to da uradim, ja znam da se snađem u raznim situacijama, ja umem da sačekam, ja umem da komuniciram, samo su neki od aspekata razvoja samopouzdanja. Prihvataju me takvog kakav jesam, ne moram da se takmičim ni sa kim, osnove su razvoja samopoštovanja. Niko mi ne otima ništa iz ruke, svako će sačekati da završim ono što radim - osnova je razvoja samovrednovanja. Samopouzdanje, samopoštovanje isamovrednovanje od ranog uzrasta preduslov su pravilnog emocionalnog razvoja. 

Osnovne informacije za upis

Dnevni raspored

8-9 dolazak, doručak
9-11:30 aktivnosti prema interesovanjima sa užinom
11:30-12:30 boravak napolju
12:30-13:00 ručak
13:00-14:30 odmor
14:30-16:00 užina, popodnevne aktivnosti, odlazak

Raspored se prilagođava potrebama dece i godišnjem dobu.


 

Galerija